Uzņemto saraksts LJA Studiju programmās
Uzņemto saraksts LJA jūrskolā
N.p.k.Reg. Nr.Reitings