Reitings LJA Studiju programmās
Uzņemto saraksts LJA jūrskolā
Reitings Maģistrantūras programmās
N.p.k.Reg. Nr.Reitings