Reitings Maģistrantūras programmās
N.p.k.Reg. Nr.Reitings