Uzņemto saraksts LJA Studiju programmās
Uzņemto saraksts LJA jūrskolā
Uzņemto saraksts Maģistrantūras programmās
Uzņemto saraksts Maģistrantūras programmās
138.69
257.81
347.28
466.85
516.70
625.87