Uzņemto saraksts LJA Studiju programmās
Uzņemto saraksts LJA jūrskolā
Uzņemto saraksts Maģistrantūras programmās
Uzņemto saraksts Maģistrantūras programmās
158.85
218.20
338.08
427.34
567.16
647