Reitings LJA Studiju programmās
Reitings LJA jūrskolā
Reitings Maģistrantūras programmās
Reitings Maģistrantūras programmās
138.22
246.89
326,53
416,41