Uzņemto saraksts LJA Studiju programmās
Uzņemto saraksts LJA jūrskolā
Uzņemto saraksts Maģistrantūras programmās
1128.56
298.38
378.23
438.22
567.48
6117.32
787.19
8106.99
946.89
10136.69
1126.53
1216.41
1356.33